Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

П О К А Н А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СОУ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА", ГР. КЪРДЖАЛИ" -2016-10-17


П О К А Н А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА СОУ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА", ГР. КЪРДЖАЛИ" -2016-10-17

Протокол -2016-10-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign