Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“Доставка на автомобили за нуждите на Областен информационен център–Кърджали и Домашен социален патронаж в град Кърджали, по обособени позиции”


Процедура-автомобил

Писмо 53-00-1379-30112016(1)

Информация за удължаване

Протокол от работата на комисия


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign