Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1363/2016 - “Изработване и доставка на информационни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 -2016-11-15


“Изработване и доставка на информационни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 -2016-11-15

Протокол от работата на комисия


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign