Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за ОП: “Организиране и провеждане на спортен празник в гр. Кърджали, като част от националната инициатива „Да спортуваме заедно” на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-09-23


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за ОП: “Организиране и провеждане на спортен празник в гр. Кърджали, като част от националната инициатива „Да спортуваме заедно” на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-09-23

ПРОТОКОЛ -2014-10-13

ДОГОВОР -2014-10-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign