Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1463/2016 - Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти на микроязовири и съоръженията към тях за установяване на техническите характеристики, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите по обособени позиции -2016-12-12


Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти на микроязовири и съоръженията към тях за установяване на техническите характеристики, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите по обособени позиции -2016-12-12

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2016-12-20


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign