Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-20/2017 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020” -2017-01-10


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020” -2017-01-10

Протокол -2017-01-23


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти