Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обекти: „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и „Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, финансирани по проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. по обособени позиции"


Dokumentacia

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обекти: „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и „Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, финансирани по проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. по обособени позиции”- 20.02.2017g.

Информация за удалжаване

Протокол -2017-03-31


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign