Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали”


Dokumentacia

Информация за удалжаване

Протокол от работата на комисия


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign