Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: “Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и „Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, финансирани по проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г.”


Dokumentacia

Информация за удължаване

Протокол -2017-02-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign