Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

"ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАЩИ ПО ПМС №308 ОТ 20.12.2010 Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ"-01.03.2017г.


Dokumentacia

Информация за удължаване

Протокол от работата на комисия


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign