Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪРДЖАЛИ – В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”2014-2020 Г., ”


Dokumentacia

Информация за удалжаване

Протокол -2017-04-13


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign