Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност по четири обособени позиции”2017-03-24


Покана за договоаряне, на осн.чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП

ЕО, бл.14

ЕО, бл.32

ЕО, бл.96

ЕО, бл."Гледка"1

ТО, ТП, бл.14

ТО,блок 96

ТО- Гледка 1

Протокол №1 -2017-05-03

Протокол №2 -2017-05-03

Протокол №3 -2017-05-03

Протокол №4 -2017-05-03

Доклад -2017-05-03

Решение за избор на изпълнител -2017-05-03


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign