Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-608/2017 - - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали по две обособени позиции -2017-05-05


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община Кърджали по две обособени позиции -2017-05-05

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-05-15

Протокол от работата на комисия- 2017-05-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign