Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-607/2017 - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.022-0033-C01, проект: Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали-привлекателен образователен център за младите хора", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие" -2017-05-05


Документация-обследване

Архитектурно заснемане

Обследване за ЕЕ

Резюме за ЕЕ

Сертификат за ЕЕ

Протокол от работата на комисия-2017-05-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign