Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1166/2014 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ -2014-10-23


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ -2014-10-23

Писмо - уведомление за отваряне на постъпилите офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ” -2014-11-24

Протокол №1 -2014-11-28

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ”, открита с Решение №1004/21.10.2014г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 10.12.2014г. в 11:30ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали.

Протокол№2 -2014-12-16

Протокол№3 -2014-12-16

Решение за избор на изпълнител -2014-12-16


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign