Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-920/2017 - ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /СИНЯ ЗОНА/ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР.КЪРДЖАЛИ" ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2017-07-10


ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /СИНЯ ЗОНА/ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР.КЪРДЖАЛИ" ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2017-07-10

Протокол от работата на комисия-2017-09-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign