Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

53-00-1560/2014 ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” -2014-10-23


ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” -2014-10-23

Д О К Л А Д за резултатите от проведена процедура на договаряне без обявление за определяне условията на договора съгласно предварително обявените условия на възложителя, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап”, открита с Решение №1006/21.10.2014г. на Кмета на Община Кърджали -2014-12-08

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап”, открита с Решение №1006/21.10.2014г. на Кмета на Община Кърджали -2014-12-08

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” -2014-12-17


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign