Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

"Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект „ Активно включване за по-добър живот” по ОПРЧР 2014-2020"


Документация за участие

Информация за удължаване -2017-09-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign