Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1150/2017 - Доставка на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали -2017-09-21


Документация за участие- 2017-09-21

Протокол от работата на комисия-2017-11-14

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали, ще се състои на 30.11.2017г. от 09:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-11-27

Протокол №2 -2018-01-08

Протокол №3 -2018-01-08

Решение за избор на изпълнител -2018-01-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти