Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1180/2017 - Доставка чрез покупка на стока , която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите - течно гориво за отопление - Газьол за нуждите на Община Кърджали за пет отоплителни сезона 2017 - 2022год.-2017-09-29 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign