Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1196/2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОП:“Организиране на пътуваща изложба в област Кърджали, като част от национална инициатива на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” - 2014-10-30


ДОКУМЕНТАЦИЯ -2014-10-30

Протокол от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет:“Организиране на пътуваща изложба в област Кърджали, като част от национална инициатива на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-11-20

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Организиране на пътуваща изложба в област Кърджали, като част от национална инициатива на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” - 2014-11-24


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign