Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

П О К А Н А за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОЕКТ „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” ПО ОПРЧР 2014-2020 -2017-10-30


Покана с приложения -2017-10-30

Протокол -2017-12-15


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign