Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-157/2018г. - „Извършване на архитектурно заснемане, обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт и Технически проект за сградата на бивша Ясла 5 в гр.Кърджали“ -2018-02-02


На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК се ПРЕКРАТЯВА възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на архитектурно заснемане, обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт и Технически проект за сградата на бивша Ясла №5 в гр.Кърджали“. Мотиви за прекратяване: Поради технически причини обявата и приложенията към нея не са били видими в профила на купувача - https://kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=177, като този пропуск не може да бъде отстранен на този етап.


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign