Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-1207/2014 - „Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в община Кърджали” -2014-10-31


„Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в община Кърджали” - неактивна -2015-03-06

ПРОТОКОЛ от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет:„Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в община Кърджали” -2014-11-24

Договор -2015-03-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign