Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-289/2018 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНО АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 - 3 ЗУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СГРАДАТА НА СПОРТНА ЗАЛА „АРПЕЗОС“- ГР. КЪРДЖАЛИ


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНО АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 - 3 ЗУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СГРАДАТА НА СПОРТНА ЗАЛА „АРПЕЗОС“- ГР. КЪРДЖАЛИ -2018-03-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНО АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 - 3 ЗУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СГРАДАТА НА СПОРТНА ЗАЛА „АРПЕЗОС“- ГР. КЪРДЖАЛИ, ще се състои на 04.05.2018г. от 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-04-30

Протокол 1 -2018-05-21

Протокол 2 -2018-05-21

Решение -2018-05-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти