Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите на Ученическо общежитие № 4 и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции


Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите на Ученическо общежитие № 4 и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-03-19

Протокол -2018-04-12


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign