Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-328/2018 - Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Античните Родопи и Егея- Културен коридор за подпомагане на развитието на региона”/ARA-CC/, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6c.05, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020 -2018-03-21


Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Античните Родопи и Егея- Културен коридор за подпомагане на развитието на региона”/ARA-CC/, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6c.05, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020 -2018-03-21

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-03-29

Протокол -2018-04-12


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign