Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-398/2018 - ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Публикуване на обяви и календар на събитията, организирани от Областния информационен център и на статии във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2018-04-11


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Публикуване на обяви и календар на събитията, организирани от Областния информационен център и на статии във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2018-04-11

Протокол -2018-04-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign