Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-528/2018 - Доставка на оборудване за Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр.Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие -2018-05-11


Доставка на оборудване за Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр.Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие -2018-05-14

Решение и обявление -2018-05-14

Решение за прекратяване -2018-06-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign