Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-536/2018 - „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали” -2018-05-14


Доставка на автомобилно гориво за автомобилите, собственост на община Кърджали -2018-05-14

На основание чл.53 от ППЗОП уведомяваме участниците, че офертите ще бъдат отворени на 23.05.2018 г. Час: (чч:мм) 11:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.4, стая 404 -2018-05-15

Протокол -2018-06-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign