Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-564/2018 - "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ",ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” -2018-05-21


"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ",ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” -2018-05-21

Протокол -2018-06-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign