Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-675/2018 - ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПЕРИЛНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦСРИ "ОРФЕЙ", ДЦДВУ"НАДЕЖДА", ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПЕРИЛНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦСРИ "ОРФЕЙ", ДЦДВУ"НАДЕЖДА", ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2018-06-25

Протокол -2018-08-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign