Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея, във връзка с изпълнение на договор №В2.11.07, проект "Пилотно функционеране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" -2014-11-17


Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея, във връзка с изпълнение на договор №В2.11.07, проект "Пилотно функционеране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" -2014-11-17


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign