Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-781/2018 - Текущ ремонт на предоставени помещения за нуждите на Социално предприятие, разположени в сграда с адрес: гр. Кърджали, ул. "Детелина" № 8 по проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Административен договор BG05M9OP001-2.010-0348-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент /ЕС/ №1407/2013 -2018-07-19


Текущ ремонт на предоставени помещения за нуждите на Социално предприятие, разположени в сграда с адрес: гр. Кърджали, ул. "Детелина" № 8 по проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Административен договор BG05M9OP001-2.010-0348-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент /ЕС/ №1407/2013 -2018-07-19

Протокол -2018-08-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign