Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“ -2018-07-20


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“ -2018-07-20

eEEDOP

Обявление

На основание чл.53 от ППЗОП уведомяваме участниците, че офертите ще бъдат отворени на 21.08.2018 г. Час: (чч:мм) 10:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.2, стая 212 -2018-08-15


 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали