Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично съобщение за ценови предложения за извършване на услуга с предмет: „Осъществяване на независим одит при изпълнението на дейностите, включени в Проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците” (POMIS), Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”


Публично съобщение за ценови предложения за извършване на услуга с предмет: „Осъществяване на независим одит при изпълнението на дейностите, включени в Проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците” (POMIS), Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.” -2014-11-24


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign