Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично съобщение за ценови предложения за извършване на доставка с предмет: „Доставка на работно облекло, консумативи и материали за сортиращ екип за отпадъци по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци” /„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013””


Публично съобщение за ценови предложения за извършване на доставка с предмет: „Доставка на работно облекло, консумативи и материали за сортиращ екип за отпадъци по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци” /„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013 г.финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”” -2014-11-24


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign