Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№ 92-00-1291/2014 - „Организиране на пресконференции и публикуване на информационни страници и обяви в местни вестници във връзка с дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали част от изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” -2014-11-25


Публична покана с предмет:„Организиране на пресконференции и публикуване на информационни страници и обяви в местни вестници във връзка с дейността на Областен

Протокол -2014-12-15

Договор -2015-01-07


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign