Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1091/2018 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване на с. Кьосево, махала Ситово, с. Тополчане, община Кърджали“ -2018-10-31


Проект 1 -2018-11-05

Проект 2 -2018-11-05

Проект 3 -2018-11-05

Проект 4 -2018-11-05

Проект 5 -2018-11-05

Проект 6 -2018-11-05

Проект 7 -2018-11-05

Проект 8 -2018-11-05

Проект 9 -2018-11-05

Документация -2018-11-05

Количествена сметка -2018-11-05

Разяснение -2018-11-26

Проект -2018-11-26

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване на с. Кьосево, махала Ситово, с. Тополчане, община Кърджали“, ще се състои на 13.11.2018г. от 14:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-12-10

Протокол №1 -2019-01-11

Протокол №2 -2019-01-11

Доклад -2019-01-11

Решение -2019-01-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign