Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1282/2018 - Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2018-12-07


Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. -2018-12-07

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-12-17


 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали