Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1281/2018 - Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 -2018-12-07


Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 -2018-12-07

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-12-17

protokolkomisiq-2018-12-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign