Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-273/2019 - Изграждане на ул. „Индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от ул. „Производствена“ в промишлена зона „Изток“, гр. Кърджали -2019-02-28


Проект 1 -2019-02-28

Проект 2 -2019-02-28

Решение и обявление -2019-02-28

КСС -2019-02-28

документация-2019-02-28

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ул. „Индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от ул. „Производствена“ в промишлена зона „Изток“, гр. Кърджали“, ще се състои на 09.07.2019г. от 15:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-07-04

Протокол1-2019-07-17

Протокол2-2019-07-17

Решение №925-2019-07-17


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign