Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

53-00-315/2019 - Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 -2019-03-11


Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 -2019-03-11

Протокол -2019-03-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign