Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

92-00-551/2019 - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на почистващи препарати и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.004-0008 „Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008-СО1, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.” -2019-05-10


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на почистващи препарати и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.004-0008 „Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008-СО1, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.” -2019-05-10


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign