Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-573/2019 - Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали -2019-05-14


ДОКУМЕНТАЦИЯ за за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали“-2019-05-14

еЕЕДОП -2019-05-14

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали, ще се състои на 20.08.2019г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-08-15

Протокол 1 -2019-08-21

Протокол 2 -2019-08-21

Решение -2019-08-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти