Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-707/2019 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативни сезони 2019/2021г. -2019-06-17


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативни сезони 2019/2021г. -2019-06-19

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативни сезони 2019/2021г. , ще се състои на 13.09.2019г. от 10:30ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-10

Протокол 1 -2019-10-02

Протокол 2 -2019-10-02

Доклад -2019-10-02

Решение - 2019-10-02


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти