Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-758/2019 - Oткрита процедура с предмет: Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали -2019-06-27


Oткрита процедура с предмет: Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали -2019-07-01

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали, ще се състои на 26.08.2019г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-08-21

Протокол 1 -2019-08-29

Протокол 2 -2019-08-29

Доклад -2019-08-29

Решение -2019-08-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign