Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-759/2019 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАЩИ ПО ПМС №308 ОТ 20.12.2010 Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ-2019-06-27


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАЩИ ПО ПМС №308 ОТ 20.12.2010 Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ -2019-07-01

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАЩИ ПО ПМС №308 ОТ 20.12.2010 Г.НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ще се състои на 13.09.2019г. от 10:00ч. в стая 408 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-10

protokolplodove1-2019-

protokolplodove2-2019

dolkadplodove-2019

reshenieplodove1304-2019


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign