Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

53-00-744/2019 - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка: Водоснабдяване на с. Главатарци, общ. Кърджали -2019-07-08


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка: Водоснабдяване на с. Главатарци, общ. Кърджали -2019-07-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign