Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали-2019-07-12


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали-2019-07-12т


 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали